Vertelprojecten

Wij  brengen de tijd rond 1700 weer tot leven.   We doen dat in historisch verantwoorde kostuums. En alles speelt zich af in onze regio: Slochteren (Fraeylemaborg); Harkstede (Kerk); Groningen (Gronings beleg) ...

 Soms "zijn" wij iemand die echt heeft geleefd, zoals Habina Lewe van Middelstum (1665-1738) en soms iemand die  geleefd zou kunnen hebben, zoals Sientje Sipkema  Wij voeren géén toneelstukje op!  Ieder van ons heeft zich terdege ingeleefd in de eigen rol en  vertelt  over het eigen leven 'toen'.  Dat houdt in: vol van eigen levenservaringen, emoties en ideeën... improviserend op wat nu bekend is van het dagelijks leven indertijd. Wij delen onze zorgen, persoonlijke ervaringen, vragen en waarnemingen met wie het horen wil. Tijdens optredens kunt  u ons er vaak zelfs gewoon naar vragen!

Door ons optreden hopen wij  u te betrekken bij de geschiedenis. Het leven "toen" was heel anders dan nu. Maar de mensen zelf waren niet zo anders. Hun gevoelens, ideeën en reacties op wat er met en om hen heen allemaal gebeurde, zijn heel herkenbaar. 

Wij hebben inmiddels één historisch moment gereed en ook meermalen over het voetlicht gebracht: (1712) "Rondom Piccardt"  
Een tweede historisch moment is in voorbereiding (1672) en draagt de titel: "Rengers verraad"  (verwachte presentatie:  zomer 2022). 

Wilt u zien hoe wij ons voorbereiden? Ga naar de fotogallerij.