Muzikale omlijsting:                              

 De voorstelling wordt muzikaal omlijst door Greet Kloeg en Sjoerd Visser op authentieke instrumenten uit de tijd rond de 17de eeuw.  


Rengers verraad

Het is 29 augustus 1672. De Bisschop van Münster, alias ‘Bommen Berend’, heeft gisteren het Beleg van Groningen opgebroken. Osebrandt Johan Rengers  (1548 – 1690) en Henric Piccardt zijn, wegens vermeende betrekkingen tot de Franse koning, in opdracht van burgemeester Sicco Eeck gevangen gezet in de Poelepoort. Osebrandt Johan Rengers was begin zeventiende eeuw een machtige jonker in de Ommelanden. Een aantal mensen heeft zo een eigen mening over de situatie. In korte monologen vertellen ze over deze turbulente tijd. De persoonlijke verhalen van de borgbewoners uit Slochteren en de burgers van Groningen bieden ons een verrassende kijk op de Stad en Ommelanden van toen.

‘Rengers Verraad’ wordt uitgevoerd door vijf vertellers in wisselende samenstelling. Gekleed in 17e eeuws kostuums spelen zij de rollen van:


Willem Anna Rengers-Lewe  - echtgenote van Osebrandt                                                                  Johan Rengers van Slochteren.
Elisabeth Lewe-Hooftman     - halfzuster Osebrandt Johan                                                               
 Rengers.                            Pietertje Korringa                    - gouvernante op de borg.    Sybrechtje Wierts                    - stoffenkoopvrouw in Stad   Durk van ‘t Hoeze                   - dienaar van de Drossaard   Teja Kompaan                         -  inleiding en afsluiting. 


Ter info:Freaylemaborg

Osebrand Johan Rengers zoon stierf in 1681 of 1682, waarna de Fraeylemaborg overging op zijn broer Evert. Mr Henric Piccardt, die in 1680 was getrouwd met Osebrandts dochter Anna Elisabeth, werd voogd over Evert. Omdat Evert in 1690 zijn bezittingen wegens schulden moest verkopen kocht Piccardt de borg met annexen en landerijen voor 47.000 gulden. Hij had hiervoor geld geleend van de koning-stadhouder in de vorm van een hypotheek op de Fraeylemaborg.